9.10.2009

Türk bankacılık sektörü dünyaya örnek oldu

AA – Türkiye’nin bankacılık deneyimi üzerine hazırlanan broşürler, IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları sırasında büyük ilgi topladı. “Krizden Mali İstikrara: Türkiye Deneyimi” adlı broşür toplantılarda katılımcı olarak yer alan heyet ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Merkez Bankası ve Hazine’nin katkılarıyla hazırlanan broşürde 2001 yılından önce Türk bankacılık sektöründe meydana gelen krize, kriz sonrasında belirlenen düzenleyici ilkelere ve bankacılık sektörünün son yıllardaki görünümüne yer verildi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png