7.10.2009

Babacan: İstanbul’u uluslararası bir finans merkezi haline getireceğiz

AA - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, vizyonlarının, İstanbul'u öncelikle bölgesel, nihai olarak da “küresel bir finans merkezi” konumuna getirmek olduğunu söyledi. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde düzenlenen bir basın konferansında açıklamalarda bulunan Babacan şöyle konuştu: “Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan rapora göre, uluslararası finans merkezi olmak için gereken faktörler bakımından İstanbul'un rakiplerine göre üstün bir konumu bulunmaktadır.” Bu faktörleri, düşük iş yapma maliyeti, nitelikli iş gücü, yerel, bölgesel ekonomik büyüme potansiyeli ve çekici yaşam tarzı şeklinde sıralayan Babacan, İstanbul’daki hukuki altyapıyı güçlendirmek maksadıyla finansal alanda ihtisaslaşmış mahkemelerin de kurulacağını dile getirdi. “Hukuk alanında öne çıkan bir diğer husus ise İstanbul'da bağımsız ve özerk yapıya sahip kurumsal bir tahkim merkezinin kurulmasıdır” diyen Babacan, uyuşmazlıkların mahkemeye başvurulmadan, kısa sürede çözülmesi için ise bir arabuluculuk sisteminin geliştirileceği bilgisini verdi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png