9.11.2012

Ar-Ge harcamaları bir yılda % 20 arttı

Dünya - Türkiye'de gayri safi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2011 yılında bir önceki yıla göre % 20,4 artarak 11 milyar 154 milyon TL olarak hesaplanırken, tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 92 bin 801 kişinin Ar-Ge personeli olarak çalıştığı belirlendi. Türkiye'de 2011 yılında gayri safi yurtiçi Ar-Ge harcamasının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki payı binde 8,6 olurken, bu oran 2010 yılında binde 8,4 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2011 yılı Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması sonuçlarını açıkladı. 2011 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak Türkiye'de gayri safi yurtiçi ar-ge harcaması 2011 yılında bir önceki yıla göre % 20,4 artarak 11 milyar 154 milyon TL olarak hesaplandı.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
türkiye; ar-ge gideri; ar-ge harcamaları; ar-ge istatistik 2011; tuik ar-ge