10.03.2008

Yeni gelir hesaplama yöntemiyle milli gelir 2 bin 20 dolar birden arttı

Küresel Ana Haber - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni milli gelir hesaplama yöntemine göre Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. TÜİK Başkanı Ömer Demir tarafından açıklanan revize verilere göre, daha önce 576 milyar YTL olarak kabul edilen 2006 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), yüzde 31.6 artışla 758.3 milyar YTL'ye ulaştı. TÜİK Başkanı Demir, kişi başına düşen milli gelirin ise 2006 yılı için 7 bin 500 dolar düzeyinde tahmin edildiğini açıkladı. Bu rakam, daha önceki hesaplamalara göre 5 bin 480 dolardı. Buna göre, 1987 bazlı hesaplamalarla 576.3 milyar YTL çıkan GSYH, 1998 bazlı hesaplama yöntemi ile 758.3 milyar YTL ile yüzde 36 daha yüksek çıktı. Dolar cinsinden GSYH 1987 bazlı seride 400 milyar 46 milyon dolar çıkarken, 1998 bazlı yeni seride 526 milyar 429 milyon dolar olarak hesaplandı. Eski seride cari fiyatlarla yüzde 18.3 olan GSYH büyüme oranı yeni seride yüzde 16.9’a düşerken, sabit fiyatlarla yüzde 6.1 olan büyüme oranı yüzde 6.9'a yükseldi. Yeni seriye göre, 2007nin ilk 9 ayında sabit fiyatlarla GSYH bazında büyüme oranı yüzde 5 oldu. Bu dönemde cari fiyatlarla GSYH yüzde 14.2 büyüyerek 635 milyar 911milyon YTL oldu. Dolar cinsinden de yüzde 26 büyüyerek 489 milyar 250 milyon dolara çıktı. KONUTTAKİ ARTIŞ YÜZDE 144 OLARAK GERÇEKLEŞTİ TÜİK Başkanı Demir, revizyonun neden bu kadar büyük olduğunu, “Türkiye'de birikmiş ihtiyaçların fazla olması" nedeniyle açıkladı. Ömer Demir'in açıklamasına göre, milli gelirin büyümesine en büyük katkı konut ve imalat sektöründen geldi. 2000 yılında bina sayımı sonuçlarına göre 13.9 milyon olan konut sayısı mesken elektrik abone sayıları dikkate alındığında yeni seride 19.2 milyon çıktı. 2002 genel sanayi ve iş yerleri sayımına göre imalat sanayinde (2001 yılı için 10 ve daha fazla sayıda kişi çalıştıran) işyeri sayısı 11 bin 293 iken, bu rakam 27 bin 813'e yükseldi. Yüzde 66 ile milli gelirin genişlemesinde en büyük ağırlık buradan geldi. Milli gelirde imalat sanayi sektörünün ağırlığı yüzde 24 düzeyinde bulunuyor. Revizyonda ilk kez referans aiz oranı kullanarak mali aracı kuruluşların dolaylı üretim değeri hesaplandı. Buradan gelen katkı yüzde 6.1 oldu. MİLLİ GELİRDE REVİZYON EKONOMİK RİSKİ DÜŞÜRECEK Morgan Stanley, Deutsche Bank gibi uluslararası yatırım bankası ekonomistlerine göre, revize edilmesiyle milli gelir düzeyinde ortaya çıkacak artışın şu tür yansımaları olacak: Türkiye, 500-600 milyar dolarlık milli gelire sahip ülkeler düzeyinde değerlendirilecek. Ekonomik verilerdeki düzelme çerçevesinde, ekonomik değerlendirmelerde, Türkiye "daha az riskli" ülkeler kategorisinde yer alacak. Milli gelir hesabının revizyonu, Türkiye'deki toplam borcun, cari açığın, milli gelire oranını aşağı çekecek. Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü farklı bir kategoriye yerleşecek. Bu ekonomik değerlendirmeleri de etkileyecek.
/Style%20Library/Invest/images/news.png