10.04.2009

Türkiye'nin geleceği Avrupa’da

Guardian. co.uk – ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyareti, AB’nin Ankara’nın giderek artan stratejik önemine daha fazla kayıtsız kalmaması ve üyelik görüşmelerine bağlı kalması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu gerçeği Obama’nın söylemesine gerek dahi bulunmuyordu. Öyle ki, Obama’nın Türkiye’yi Orta Doğu değil de Avrupa turuna dâhil etmesi bile Türkiye’nin geleceğinin Avrupa’da yattığına olan inancının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Obama, Türkiye’nin üyelik başvurusunu desteklediğini ilki hafta sonu Prag’da gerçekleştirilen AB zirvesinde, ikincisi ise Türk Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada olmak üzere iki kez dile getirdi. Türkiye’ye de AB üyelik konusunu ciddiye alıyorsa reform sürecini sürdürmesi gerektiğini hatırlattı. Geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen Rusya-Gürcistan savaşının ardından, Avrupalılar Kafkaslardaki çatışmaları kendi aleyhlerine ihmal ettiklerinin farkına vardılar. Türkiye, bölgede hayati bir rol oynuyor ve Ocak 2009’da yaşanan gaz kesintisinin ardından AB bir kez daha gaz kaynaklarını, Rusya’ya bağımlı kalmaksızın çeşitlendirme sözü verdi. Ümit veren alternatif enerji yolları da Türkiye’den geçiyor. Bu sebeple, Avrupalı liderler, Obama’nın demeçlerine misilleme yapmak yerine enerji güvenliği ve istikrarlı komşuluk gibi konularda ortaya koydukları stratejik hedefleri, Türkiye’ye verdikleri tam üyelik için müzakere sözünden cayarak nasıl gerçekleştirme niyetinde olduklarını açıklamalılar.
/Style%20Library/Invest/images/news.png