11.10.2013

Amerikalı yatırımcılara Türkiye tanıtımı

Amerika’nın Sesi - Hükümet yetkilileri, ekonomist ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir heyet, geçen hafta Washington’da düzenlenen bir toplantıda Amerikalı yatırımcılara Türkiye’deki yatırım ortamı hakkında bilgi verdi. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) tarafından organize edilen tanıtım toplantılarında TYDTA Başkanı İlker Aycı ve YASED Başkan Yardımcısı Akın Kozanoğlu da bulundu.

TYDTA Başkanı İlker Aycı bu toplantılara ilişkin gözlemlerini şöyle aktardı: “Buradaki toplantılarda Amerikan şirketlerinden edindiğimiz izlenim şu: Bu şirketlerin çok ciddi bir bilgilendirmeye ihtiyaçları var. Türkiye’ye çok ilgileri var ama bu ilginin karşısındaki bilgileri çok yetersiz.” Aycı, bu nedenle bilgilendirme toplantılarının sık sık yapılması, Amerikalı şirket alıcılarının Türkiye konusunda çok iyi bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.


İlker Aycı, yabancı yatırımcılar açısından Türkiye’nin sunduğu potansiyele bu tür toplantılarda yapılan vurguya dair, “Türkiye demografik açıdan altın çağını yaşıyor, inanılmaz bir genç nüfusu var ve bu altın çağ önümüzdeki 10-20 yıl daha devam edecek. Aynı zamanda Türkiye’de güçlü bir orta sınıf büyüdü, gelişti ve gelişmeye devam edecek. Yükselen orta sınıfın ciddi anlamda tüketim bakımından ülke ekonomisine, dinamizmine katkısı var. Aynı şekilde giderek bölgeselleşen, uluslararası ortaklarla veya kendi başlarına küreselleşme gayretinde olan şirketlerimiz var.” şeklinde konuştu.

İlker Aycı Görseli