13.11.2009

Türk bankacılık sektörü devlet desteği olmadan büyüyor

Houston Chronicle - Türk bankaları bu yıl % 40’ın üzerinde kâr elde etti. ABD bankalarının da kârlarını artırdığı ve geçen yılın ekonomik çöküntüsünden kalan zararların önemli bir kısmının telafi edildiği bir dönem için bu durum olağan dışı gibi gelmese de, Türk finans sektörünün hiç devlet yardımı almamış olması, Türk bankalarının ulaştığı sağlam sermaye yapısını gözler önüne seriyor. Resmi verilere göre, Türk bankacılık sektörü yılın ilk dokuz ayında 10,5 milyar ABD doları kâr elde etti. Avrupalı bankaların ekonomik krizin etkilerini yoğun biçimde hissettikleri bir dönemde, Türk finans kuruluşları oldukça başarılı bir performansa imza atmış durumdalar. Sermaye gereksinimlerini yükselten ve sermaye yeterlilik oranını % 8’den 12’ye çeken hükümet, mali sistemi yeniden yapılandırdı. Bir diğer önemli fark ise Türk bankalarının yüksek faizli (subprime) kredi çıkmazına girmemiş olmalarıdır ki bu da bankalara, dünyanın en güçlü sermaye yapılarının bir kısmını elde tutma imkânı vermiştir. Ayrıca, bu sermaye rezervlerinin varlığı ve riskli kredilendirme faaliyetlerinin olmayışı, resesyonun vurduğu bir süreçte Türk bankaları için kalkan görevi görmüştür. Söz gelimi, bir kısmı General Electric’e ait olan ve Türkiye’nin en büyük kredi kuruluşları arasında yer alan Garanti Bankası % 18 sermaye oranıyla çoğu Amerikan bankasını geride bırakmayı başarıyor.
/Style%20Library/Invest/images/news.png