14.03.2008

Bütçe son 20 yıldan bu yana ilk defa şubatta fazla verdi

Taraf - Maliye Bakanlığı, şubat sonu itibarıyla 2008 bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Son 20 yıldan bu yana şubat ayında ilk defa fazla veren bütçede fazla rakam 1 milyar 21 milyon YTL seviyesinde gerçekleşti. Şubatta faiz dışı fazla ise 5 milyar 735 milyon YTL'ye ulaştı. Bütçe dengelerinde gözlenen iyileşmede vergi gelirlerindeki artış etkili olurken, KDV tahsilatının yüzde 795 artışla rekor kırdığı görüldü. Bu yıl şubatta fazla veren bütçe geçen yıl 2 milyar 77 milyon YTL açık vermişti. Faiz dışı fazlada da benzer bir iyileşme gözlendi ve geçen yıl 2 milyar 890 milyon YTL olan fazla yüzde 98.5 artırıldı. Şubatta bütçe verilerindeki iyileşmenin faiz giderlerindeki yüzde 5, mal ve hizmet alımlarında yüzde 2.7 ve yatırımlarda yüzde 75.7 oranındaki daralma ile sağlandığı belirlendi. Sağlık harcamaları ise yüzde 32 oranında azalarak 502 milyon YTL'ye geriledi. Bütçe gelirlerinde şubat ayındaki artış ise yüzde 33.2'ye ulaşırken, vergi gelirleri yüzde 31.5, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise yüzde 351 arttı. Gelir Vergisi'nde yüzde 39.7, Kurumlar Vergisi'nde yüzde 25.4, dahilde alınan KDV'de yüzde 795.5, ithalde alınan KDV'de yüzde 18.9, Damga Vergisi'nde yüzde 32.6 ve harçlarda yüzde 22.5 oranında artış meydana geldiği kaydedildi. Maliye politikalarının, global piyasalardaki dalgalanmalara ve ekonomik durgunluğa duyarlı olması gerektiği vurgulanan Maliye Bakanlığı açıklamasında, mali disiplinin kararlılıkla sürdürülmesi ve vergi gelirlerinin bütçe hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesinin özel bir önem arz ettiği vurgulandı.
/Style%20Library/Invest/images/news.png