15.02.2008

Yeni ticaret kanunu doğrudan yabancı yatırımları artıracak

Today’s Zaman – Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun önümüzdeki birkaç hafta içinde Meclis gündemine alınacağını söyledi. Çağlayan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) İstanbul’da düzenlenen bir toplantısına katıldı. Toplantı sırasında Çağlayan, son altı yıllık dönemde, derin belirsizliklerin hakim olduğu bir ortamdan çıkıp önemli değişikliklerin ve bir dönüşüm sürecinin damgasını vurduğu şu anki olumlu görünümüne kavuşan Türkiye'nin ciddi bir ilerleme kaydettiğini ifade etti. Türkiye’nin 2013 ve 2023 yılları arasındaki hedeflerinden söz eden Çağlayan, 2013 yılında 800 milyar ABD Doları değerinde bir gayrisafi milli hasılaya ulaşmayı ve 2013 yılına kadar her yıl 670.000 kişi için istihdam yaratmayı hedeflediklerini dile getirdi. Çağlayan, ayrıca, teşvik politikalarının yüksek teknoloji, yüksek katma değer ve yüksek düzeyde rekabet gücü öğelerini içeren 3Y ilkesine dayalı olduğunu belirtti. 1957 yılında yürürlüğe giren mevcut ticaret kanununun, iş dünyasının güncel taleplerini karşılayamayacak kadar eskimiş olduğuna dikkat çeken Çağlayan, yeni kanunun Meclis’ten geçerek yürürlüğe girmesi ile birlikte doğrudan yabancı yatırımların artacağını ve şirketlerin daha da şeffaflaşacağını söyledi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png