17.08.2009

TYDTA Başkanı Türkiye’deki yatırım fırsatlarını tanıtmak için çalışıyor

Sunday’s Zaman - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA), Türkiye’deki yatırım olanaklarını yurt dışındaki yatırımcılara tanıtmak ve yatırımcılar için bir bilgi merkezi olarak hareket etmek üzere faaliyet gösteren bir kuruluş. TYDTA Başkanı Alpaslan Korkmaz, Ajansın, pazarlama dilinde, ciddiyetle yaptıkları işlerine sempati ve güven katan “sevgi” kavramını kullandığını vurguluyor. Korkmaz, TYDTA’nın, yaptığı işlerin büyük çoğunluğunda “Investors Love Türkiye, Türkiye Love Investors - Yatırımcılar Türkiye’yi, Türkiye Yatırımcıları Seviyor” sloganını kullandığını belirtiyor. Korkmaz, “Tanıtım çalışmalarımızı “sevgi” kavramı üzerine kurduk. Küresel markalar Türkiye’yi, Türkiye de onları seviyor. Bu da sempatik ve pozitif bir his uyandırıyor. ‘Microsoft ve Mango Türkiye’yi, Türkiye Microsoft ve Mango’yu seviyor’ dediğimizde, başka bir şeye daha dikkat çekiyoruz; bu aynı zamanda kendine güvenin de bir kanıtı. Kullanılan dil, size Türkiye’nin kendisine güvendiğini gösteriyor” diyor. Korkmaz, TYDTA’nın, potansiyel yatırımcıların güvenini artırmak için, sevgiye dayalı sloganlarının yanı sıra, Türkiye’ye önceden yatırım yapmış olan şirketlerin referanslarını da kullandığını söylüyor. TYDTA’nın son iki yıldır göndermekte olduğu bilgilendirici bültenler, Türkiye’de güçlü varlığa sahip şirketlerin temsilcilerinin görüşlerine yer veriyor. Korkmaz, “Microsoft’un, Seattle dışındaki en büyük yönetim merkezi Türkiye’de. Microsoft’un faaliyet göstermekte olduğu yaklaşık 90 ülke, Türkiye’yi operasyon merkezi olarak belirledi. Dünyada yaklaşık 200 ülke olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Microsoft, dünyanın yarısındaki faaliyetlerini Türkiye’den yönetiyor” diyor. Korkmaz, en büyük ikinci yönetim merkezi olarak Türkiye’den memnun olup olmadıklarını öğrenmek için Microsoft’u aradığını söylüyor. Korkmaz, “Memnun olduklarını söylediklerinde, bunu dünyaya anlatma konusunda bize yardımcı olmalarını istedik. Aynı şeyi Mango, Toyota, HSBC, Hyundai ve diğer şirketler için de yaptık. Aldığımız tüm yanıtlar pozitifti” diyor ve bundan sonra ilginç bir gelişmenin meydana geldiğini de ekliyor: “Şirketler, ‘Bizim de Türkiye’de yatırımlarımız var. Türkiye’nin tanıtımını amaçlayan kampanyanızda neden bizim görüşlerimize de yer vermediniz?’ diyerek bizi aramaya başladılar. Biz de, ‘Gelin sizin görüşlerinizi de alalım’ dedik. Çalışmalarımızın ilk yılında, biz şirketlerden talepte bulunurken, ikinci yılda şirketlerden yoğun talep gördük.” Birleşmiş Milletler tahminlerine göre Türkiye’nin önümüzdeki 41 yılda genç nüfus oranı sürekli olarak artan tek Avrupa ülkesi olacağını söyleyen Korkmaz, Türkiye’nin genç nüfusunun hem Türkiye hem de yabancı yatırımcılar için bir avantaj olduğunu söylüyor. TYDTA, dünya haritasını incelemekte olan yeni yatırımcılara, Türkiye’nin merkezi coğrafi konumunu ve bunun farklı bölgeler arasında ekonomik ve kültürel bir köprü işlevini hatırlatarak, bu yatırımcıları Türkiye’ye biraz daha dikkatli bakmaları konusunda teşvik ediyor. Korkmaz, birçok çokuluslu şirketin bu durumu fark ederek bundan yararlandığını vurguluyor ve ekliyor: “Yatırımcılar avantajlı konumunu değerlendirmek üzere Türkiye’yi ziyaret ediyorlar ve bunların birçoğu sonunda merkez ofislerini buraya kuruyor.”
/Style%20Library/Invest/images/news.png