23.09.2009

Türk bankacılık sektörü ikinci çeyrekte kârını % 33 artırdı

Hurriyet Daily News - Bankacılık sektörünün, 2009 yılının ikinci çeyreğindeki net kârının, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre % 33 artışla 11 milyar TL seviyesine ulaştığı bildirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından üç ayda bir hazırlanan Finansal Piyasalar Raporu’na göre, sektörün net kârı 11 milyar ABD dolarına çıkmış bulunuyor. Rapora göre, 2009 yılının ikinci çeyreğinde sektörün mevduat, katılım ve kredi müşteri sayıları artarken, takibe düşen kredi kartı müşterisinin toplam kredi kartı müşterisine oranı, 2009 yılının ikinci çeyreğinde % 8 olarak açıklandı. Sektörün toplam kredileri, Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine % yüzde 7,4 artarak 368 milyar TL oldu. Kredilerdeki yavaşlamaya bağlı olarak, bankaların son dönemde menkul kıymetlere yaptıkları yatırımlarını artırma yönündeki eğilimleri ise devam etmiş görünüyor. Sektörün en önemli yabancı kaynağı olan mevduat, 468 milyar TL seviyesine ulaştı. Sektörün güçlü öz kaynak yapısı devam etmekte olup, Haziran ayında toplam öz kaynaklar 98 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ilk yarısında öz kaynak karlılığı % 18, aktif karlılığı ise % 2,2 olarak gerçekleşti.
/Style%20Library/Invest/images/news.png