24.11.2015

Ar-Ge'ye 17.6 milyar lira harcadık

Sabah - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması'na göre yurtiçi Ar-Ge harcaması, 2014'te bir önceki yıla göre yüzde 18.8 artarak 17.6 milyar lira oldu. Türkiye'de söz konusu harcamanın gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2014'te yüzde 1.01 oldu. Bu oran bir önceki yıl yüzde 0.95 hesaplanmıştı. Yurtiçi Ar-Ge harcamalarının yüzde 49.8'i ticari, yüzde 40.5'i yükseköğretim ve yüzde 9.7'si kamu kesimi tarafından gerçekleştirildi.
Çip Görseli