24.11.2008

Fikri mülkiyet hakları geliştirilirse uluslararası yatırımlar %16 artar

Dünya - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından yayınlanan rapora göre, fikri mülkiyet haklarını etkin uygulayan ülkeler, rakiplerinin önüne geçerek teknoloji transferlerini ve yeni yatırımları çekmeye devam edecekler. YASED, "Türkiye'de Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması: Uluslararası Doğrudan Yatırımlara Etkiler" başlıklı yeni raporunda, patent, telif hakları, ticari markalar, mülkiyet hakkı altındaki sınaî tasarımlar ve iş uygulamalarının daha etkin korunması halinde bunun Türk ekonomisine kayda değer olumlu etkiler yapabileceğini ortaya koydu. İstanbul Ekonomi Danışmanlık tarafından YASED için hazırlanan raporda, fikri mülkiyet haklarının korunmasında sağlanacak %10 oranında bir iyileştirmenin, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım stokunu %16 oranında artıracağının tespiti yapıldı. Bu artış, Türkiye için 19,2 milyar ABD doları tutarında bir uluslararası yatırım girişi anlamına geliyor. Rapor, doğrudan yatırımlardaki bu artışın ve ekonomik canlılığın ağırlıklı olarak yüksek katma değerli sektörlerde ve kayıtlı ekonomide yaşanacağının da altını çiziyor. Uysal, "Fikri mülkiyet haklarının korunmasında sağlanacak %10 oranında bir iyileştirme ile rakip ülkelerden Macaristan'ın yakalanması, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım stokunu %16 oranında artıracak. Bu artış, Türkiye için 19,2 milyar ABD doları tutarında bir uluslararası yatırım girişi anlamına geliyor. Bunun imalat sektörüne girmesi halinde 150.000 ilave kişiye istihdam sağlanacağı tahmin ediliyor" dedi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png