26.05.2008

Fikri ve sınai mülkiyet haklarına koordinasyon geliyor

AA - Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri oluşturmak, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirerek uygulamalarda etkinliği sağlamak amacıyla "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu" oluşturulacak. "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu" ile ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, günümüzde ekonomik değerin, fiziki varlıklardan çok fikri sermaye ile ifade edildiği belirtilerek, bu durumun telif hakları, marka, patent, tasarım ve coğrafi işaret gibi fikri ve sınai mülkiyet haklarını ülkelerin fikri hazineleri haline getirdiği, bu hakların uluslararası ilişkilerin temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Türkiye'de, fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda uluslararası normlara uygun hukuki ve idari altyapının mevcut olduğu ifade edilen genelgede, uygulamada arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin işbirliğine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Genelgede, bu doğrultuda; "2008-2012 Hükümet Programı Eylem Planı", "2008 Yılı Programı" ve "Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı (2007-2013)"nda belirlenen hedefler doğrultusunda, ilgili kamu kuruluşları arasında ortak strateji ve politikaların geliştirilerek uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bir koordinasyon kurulu kurulmasının öngörüldüğü hatırlatıldı.
/Style%20Library/Invest/images/news.png