28.01.2011

“Türkiye'nin sigorta sektöründe istikbali çok parlak”

Zaman - Ergo Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Akın Kozanoğlu, uluslararası sigorta şirketlerinin son beş yılda Türkiye'ye yaptığı yatırımın 5 milyar ABD dolarını bulduğunu söyledi. Türkiye'de sigortanın gayri safi yurt içi hasıladaki payının % 1,3 gibi küçük bir oran olduğuna dikkat çeken Kozanoğlu, "Bu sebeple sigorta sektöründe yabancıları sıklıkla görüyoruz. Çünkü büyüme, bizim gibi pazarlarda. Hepsi geldi, bir köşebaşını tuttu. Bekliyorlar. 20-30 yıl sonrasına odaklanmışlar" dedi. Yabancıların Türkiye'nin istikbalini parlak gördüğünü vurgulayan Kozanoğlu, bu firmaların yatırımlarının güçlenmesiyle birlikte sayısının da artacağını söyledi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
türkiye; finansal hizmetler; sigorta sektörü; sigorta şirketi; ergo; akın kozanoğlu; yabancı yatırım