28.03.2008

YASED: "15-20 milyar dolar yatırım bekliyoruz"

Dünya - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından hazırlanan raporda, 2008 yılı ve sonrası için, halihazırda birleşme ve satın alma anlaşmalarından kaynaklanacak uluslararası doğrudan sermaye (UDY) girişlerinin 10 milyar dolar düzeyinde olacağı, özelleştirme potansiyeli ve bununla birlikte uluslararası piyasalarda yaşanan sıkıntılı dönem göz önüne alındığında toplamda 15-20 milyar dolar aralığında bir giriş beklenebileceği bildirildi. YASED'in dünyada ve Türkiye'de uluslararası doğrudan yatırımlarda son dönem gelişmeler ile 2007 yılı değerlendirmesini içeren raporunda, 2007 yılında uluslararası doğrudan yatırımların, 2000 yılındaki 1,4 trilyon dolarlık rekor seviyeyi aşarak, 1,5 trilyon doları geçen yeni bir zirve düzeye ulaştığının tahmin edildiği kaydedildi. Raporda, UDY'lerin bölgesel dağılımında, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Batı Asya ülkelerine giren UDY'nin bir önceki yıla göre yüzde 10 civarında azaldığı, Türkiye'nin ise 22 milyar dolarlık giriş ile 2006 yılında olduğu gibi 2007 yılında da ilk 20 ülke arasında yer almasının beklendiği belirtildi. Birleşme ve satın alma işlemlerinin son yıllarda global UDY girişlerindeki artışta önemli rol oynadığına işaret edilen rapora göre, yılın son çeyreğinde hissedilen yavaşlamaya rağmen, 2007 yılı, global birleşme ve satın alma işlemlerinin yeni bir zirveye ulaştığı yıl oldu. Toplam değeri 4,5 trilyon dolara ulaşan birleşme ve satın alma anlaşmalarının 1 trilyon doların üzerindeki bölümünün, sınır ötesi birleşme ve satın alma işlemlerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Son dönemdeki siyasi ve makroekonomik istikrar, reform süreci ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sayesinde Türkiye'ye giren UDY'nin giderek arttığı kaydedilen raporda, 2006 yılında en çok UDY çeken ülkeler sıralamasında ilk defa ilk 20'ye giren Türkiye'nin, global UDY akışlarından aldığı payın da, geçmiş dönemdeki binde 2-3 seviyesinden, yüzde 1,5'e yükseldiği ifade edildi. Buna göre, Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla UDY çeken 5. ülke oldu.
/Style%20Library/Invest/images/news.png