30.10.2013

“Yatırımda gelişmiş ülke statüsündeyiz”

Sabah (Özel Ek) – Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı İlker Aycı , Cumhuriyet’in 90. yılında Türkiye'nin bugüne kadar yabancı yatırımlarda aldığı mesafeye dikkat çekti.


Aycı, "Son 10 yıllık dönemde, Avrupa'da istikrarlı bir şekilde, yıllık ortalama yüzde 5'in üzerinde büyüyen tek ülke Türkiye. OECD'nin verilerine göre ekonomimiz, son 10 yılda yakalamış olduğu istikrarı ve başarıyı sürdürecek. 2012 ile 2017 yılları arasında, ortalama yıllık yüzde 5.2 ile OECD'nin en hızlı büyüyen ekonomisi olacaktır.." dedi.
Aycı, son 10 yılda sağlanan siyasi ve ekonomik istikrar ile beraber, uluslararası yatırımcılar nezdinde, Türkiye algısının köklü bir değişiklik geçirdiğini anlattı.

 

Aycı, "İstikrar neticesinde, Türkiye son 9-10 yılda, 123 milyar dolara yakın doğrudan yatırım çekti. Oysa 1923-2002 yıllarını kapsayan 80 yıllık dönemde 15 milyar dolar yatırım geldi. Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıllık dönemde, 100 milyar doların üzerinde yatırım çekeceği tahmin ediliyor. Dahası bu tahminler gün geçtikte, yukarı yönde revize ediliyor. Türkiye'nin ekonomik görünümü ve yatırımların seyri sadece iç dinamiklerle ilgili değil bölgesel ve küresel konjonktürün de etkisiyle gerçekleşecek" diye konuştu.

İlker Aycı Görseli