31.05.2013

Kömüre büyük teşvik

​Sabah – Bakanlar Kurulunun, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen yıl çıkarılan teşvik kararnamesinde teşvik edilmeyecek veya teşviki belli şartlara bağlı yatırımlar başlıklı listenin 1-B-6'ncı sırasındaki "kömür istihracına yönelik yatırımlar (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun uluslararası kodifikasyon sistemine göre "düşük C" kategorisinde yer alan kömürler hariç) " yürürlükten kaldırıldı.


Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, kömür üretimine yönelik desteklerin kapsamının genişletildiğini söyleyerek, "Düşük kalorili yanında yüksek kalorili kömür üretimi yatırımlarının da teşvik edilebilmesinin önü açılmıştır" dedi.

 

Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni teşvik sisteminde kömür üretimine yönelik yatırımların, kömürün düşük kalori sınıfında (düşük C sınıfı) yer alması durumunda teşvik edilebildiğini hatırlattı.

 

Bu çerçevede, taş kömürü başta olmak üzere yüksek kalorili kömür üretimine yönelik yatırımların destek kapsamına alınmadığını, düşük kalorili kömür yatırımlarının ise "öncelikli yatırım" konuları arasındaki madencilik yatırımları kapsamında 5. bölgede uygulanan desteklerden yararlandırıldığını belirten Çağlayan, şunları kaydetti:

 

"Ancak sektörün yatırım ihtiyaçları, enerji arz güvenliği ve cari açık gibi hususlar dikkate alınarak değişikliğe gidilmiş ve yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu değişiklik ile kömür üretimine yönelik yatırımlara sağlanan desteklerin kapsamı genişletilmiştir. Bu çerçevede sanayimizin ihtiyaç duyduğu yüksek kalorili kömürün temini, enerji arz güvenliğinin sağlanması, bu konudaki yüksek dış ticaret açığımız ve özel sektör tarafından gerçekleştirilecek yatırımların artırılması ihtiyacı göz önünde bulundurularak, yer altı kaynaklarımızın hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını teminen düşük kalorili kömürlerin yanında yüksek kalorili kömür üretimi yatırımlarının da teşvik edilmesinin önü açılmıştır."

 

Değişiklikle kömür üretimine yönelik yatırımların kalori sınıflamasından bağımsız olarak teşvik edilmesine imkan tanındığını ifade eden Çağlayan, düşük kalorili kömür üretimi yatırımlarında olduğu gibi yüksek kalorili kömür üretimi yatırımları için de 5. bölge desteklerinin sağlanmasının mümkün kılındığına işaret etti.


 

Büyük İş Makinesi Görseli