13.08.2016

Türkiye’nin yatırım ortamını iyileştirecek yeni vergi kanunu yürürlüğe girdi

​6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" (Torba Kanun) 9 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye’deki iş ortamının önündeki engelleri kaldırarak yatırım yapmayı kolaylaştırmayı amaçlayan kanun, 47’si vergi ile ilgili olmak üzere toplam 79 maddeden oluşuyor. Yatırım teşvikleri, hizmet ihracı teşvikleri, bölgesel yönetim merkezleri teşvikleri, transfer fiyatlandırması ile ilgili düzenlemeler, sınai mülkiyet hakları istisnası, enerji tasarrufu teşvikleri, ve damga vergisi muafiyetleri kanunda öne çıkan düzenlemelerden bazıları.

 

Kanun yatırım teşvikleri ve sabit kıymet yatırımları için vergi avantajları içeriyor. Örnek olarak, yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırımlara ilişkin düzenlenen sözleşmeler harçtan istisna tutulmuştur. Aynı zamanda kanun kapsamında, yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binaların ve ilgili arazilerin, belge süresince emlak vergisinden muaf tutulması ve söz konusu yapı ve tesislerin, imar mevzuatı gereğince belediyelerce alınması gereken harçlardan müstesna tutulması gibi düzenlemeler mevcuttur.

 

Kanun, hizmet ihracına ilişkin düzenlemeler de içeriyor. Yeni düzenlemerle, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti, sağlık, ve eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmelerinin münhasıran bu faaliyetleri kapsamında fiilen istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden alınan gelir vergisine ilişkin indirimler uygulanacaktır.

Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerinin belirli koşullarla kurumlar vergisinden muaf olmaları öngörülmüştür. Ayrıca, bu merkezlerde istihdam edilen personelin ücretlerinde gelir vergisi istisnası söz konusudur.

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak, OECD'nin "Uluslararası Şirketler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi" esas alınarak, transfer fiyatlandırmasında kullanılacak yöntemlere ilişkin güncelleme yapılmıştır. Yeni kanunla, mükelleflerce ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenmiş olan katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesine olanak sağlanmaktadır.

 

Kanun kapsamında enerji tasarrufu projeleri için teşvik mekanizması getirilmiştir. Buna göre, binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılmasına olanak sağlanmaktadır. Ek olarak, ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak yapılan işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna tutulmuştur.

 

Yeni Torba Kanun kapsamında ayrıca, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, nispi vergiye tabi olanların sadece bir nüshasının damga vergisine tabi olması öngörülmüştür.

Business Yazılı Türkiye Bayrağı Görseli