4.08.2016

Türkiye Varlık Fonu ve yeni teşvik paketi kanun tasarısı TBMM’ye gönderildi

Dünya - Türkiye’nin büyümesine yıllık % 1,5 ilave katkı sağlaması beklenen Türkiye Varlık Fonu kurulmasına ve proje bazında özel destek ve muafiyetler sunan yeni teşvik paketine ilişkin kanun tasarısı meclise sevk edildi.

 

Söz konusu tasarı ile 50 milyon Türk lirası sermayeli bir Türkiye Varlık Fonu kuruluyor. Başlangıç sermayesi Özelleştirme İdaresi tarafından karşılanacak fonun hacminin ileride 200 milyar Türk lirasına ulaşması bekleniyor. Fonun kaynakları arasında Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından devredilecek kuruluş ve varlıkların yanı sıra diğer bazı kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası gelir ve varlıkları da yer alacak. Zamanla kendi kaynaklarını oluşturan bir yapıya dönüşmesi öngörülen fonun Türkiye’de özellikle mega projelerin finansmanını sağlaması bekleniyor.
 
Kanun tasarısı ayrıca proje bazında teşvik modelini de içeriyor. Bu model ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenecek projelere sıfıra yakın maliyetli yatırımı imkânı getiriliyor. Projeye özel destek ve muafiyetlerden bazıları şu şekilde:

 

 

·         49 yıl süreli ücretsiz arsa-arazi tahsisi    

·         Süresi içinde tamamlanan ve 5 yıl istihdam garantisi sağlayan yatırımlarda bedelsiz arsa/arazi devri

·         Projeye özel altyapı

·         Üretilen ürünlere kamu alım garantisi

·         Sabit yatırım için kullanılan kredinin faizi kadar hibe desteği

·         Gümrük vergisi muafiyeti

·         Nitelikli personele 5 yıl süreyle ücret desteği

·         Halka arz koşulu ile yatırımın % 49’una kadar devlet ortaklığı

·         % 100'e varan kurumlar vergisi muafiyeti

Türk Bayrağı ve Business Yazısı Görseli