25.04.2017

Yabancıların birleşme ve satın alma işlemleri 2016'da 3 katına çıktı

Birleşme ve satın alma işlemlerinde Türkiye'ye duyulan ilgi son yıllarda her koşulda etkisini sürdürmektedir ve 2016'da da dünyanın dört bir yanından yatırımcıları ülkeye çekmiştir. Rekabet Kurumu tarafından duyurulan verilere göre, yabancı yatırımcıların 2016 yılında Türkiye'deki birleşme ve satın alma yatırımlarına katkısı, 2015'e göre üç kat artarak, 6,2 milyar dolara ulaşmıştır.

 

Duyuruda, 2016 yılında, özelleştirmeler ve Rekabet Kurumu'nun yetki alanı dışında kalan işlemler için yapılan başvurular da dahil olmak üzere, kuruma toplam 209 adet birleşme ve satın alma işlemi bildirildiği belirtildi.

 

2016'daki bu işlemlerin 91'inde hedef şirket veya yeni oluşturulan ortak girişim, Türkiye yasaları çerçevesinde kurulmuştu. Bu dönemde 9 özelleştirme işlemi değerlendirmeye alınmıştır.

 

Rekabet Kurumu'nun 2016'da incelediği birleşme ve satın alma işlemlerinde hedef şirket veya yeni oluşturulan ortak girişimin Türkiye merkezli olduğu işlemlerin (özelleştirmeler hariç) toplam değeri 9,6 milyar dolardır. Ayrıca, ilgili tüm tarafların Türkiye yasaları çerçevesinde kurulmuş olduğu birleşme ve satın alma işlemlerinin toplam değeri 2,4 milyar dolardır.

 

2016 yılında 47 farklı işlemde yabancı yatırımcılar Türk şirketlerine yatırım yapmıştır. İlk iki sırada sırasıyla 9 ve 6 işlemle Hollandalı ve Alman yatırımcılar yer alırken, bunları dörder işlemle Japon ve İngiliz yatırımcılar izledi. Yabancı yatırımcılar, Türk şirketlerinin satın alındığı işlemlere yaklaşık 6,2 milyar dolar harcadı. Bu rakam, 2015'teki 2 milyar dolarlık harcamanın neredeyse üç katıdır.

 

2016'daki başlıca birleşme ve satın alma yatırımı alanları, 2,7 milyar dolarla finansal kurumlar ve 1,9 milyar dolarla enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı olmuştur.

Temsili El Sıkışma Görseli