5.03.2020

Verilerin Korumasına İlişkin Olumlu Düzenlemeler Potansiyel Yatırımcıları Teşvik Ediyor

​Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, 5 Mart'ta YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği Konferansı'nda bir konuşma yaptı.

YASED'in Türkiye'nin küresel rekabet gücünün artırılmasına büyük katkılarda bulunduğunu belirten Dağlıoğlu, Yatırım Ofisi'nin Türkiye'nin yurtdışında tanıtılması konusunda neler yaptığını anlattı.

Dağlıoğlu, YASED'in de katıldığı YOİKK (Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu) çalışmaları sonucunda Dünya Bankası’nın 2020 İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde, Türkiye'nin 190 ülke arasında 33. sıraya yükseldiğini belirtti. “Kişisel verilerin doğru kullanımı en önemli konulardan biridir. Bu yararlı konferansı ve tüm toplantıları takip edeceğiz. Türkiye'ye yeni yatırımlar çekme çabalarımız sırasında veri konusunun oldukça dikkat çekici olduğunu görüyor ve veri işleme ve koruma ile ilgili şirketlere yapılacak yatırımların gelecekte artacağını öngörüyoruz.”

Konferansa katılanlar arasında YASED Başkanı ve BOEING Türkiye Yönetim Temsilcisi ve Ülke Yöneticisi Ayşem Sargın, Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da vardı.​
Verilerin Korunmasına İlişkin Konuşma Yapan Burak Dağlıoğlu Fotoğrafı