1.07.2009

AB müzakerelerinde vergilendirme başlığı açıldı

Haber Türk – Son olarak vergilendirme konusundaki başlığın da müzakereye açılması ile birlikte, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde müzakereye açılan başlıkların sayısı 11’e yükseldi. Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen hükümetlerarası konferans sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB üyeliği konusunda Türkiye’nin oyunu kuralına göre oynama konusunda kararlı olduğunu söyledi. Bağış ayrıca, vergilendirme başlığının açılması için gösterdikleri çabalardan ötürü AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu’na da teşekkürlerini iletti. Bağış, Türkiye’nin İsveç’in dönem başkanlığı süresince mümkün olduğu kadar çok sayıda başlığı müzakereye açmak istediğini belirtti. Türkiye, AB müzakerelerinin bir parçası olarak sermayenin serbest dolaşımı, şirketler hukuku, fikri mülkiyet hukuku, bilgi toplumu ve medya, işletme ve sanayi politikası, trans-Avrupa şebekeleri, istatistik, mali kontrol, tüketici ve sağlığın korunması ve bilim ve araştırma konularındaki başlıkları müzakereye açtı. Son olarak müzakereye açılan vergilendirme başlığı ise 33 başlığın 11.si. Vergilendirme başlığı sayesinde, Türkiye’deki doğrudan ve dolaylı vergiler AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilecek. Türkiye’nin vergilendirmede AB standartlarına ulaşmasının ardından doğrudan yabancı yatırım miktarını artırması bekleniyor.
/Style%20Library/Invest/images/news.png