3.02.2014

Türkiye sağlık turizminde dünya yedincisi

Yeni Şafak - Denetim, vergi, yönetim danışmanlığı firmalarından Deloitte'un '2014 Yılı Küresel: Değişen Pazarda Esneklik ve Yeniden Keşif' başlıklı araştırma raporuna göre, Türkiye, sağlık turizminde dünya yedincisi oldu.

 

Deloitte'un yayınladığı raporda, küresel sağlık ve ilaç piyasasında 2014 yılı ve sonrasındaki yakın gelecekte piyasanın gelişimini ve büyümeyi etkileyecek önemli faktörler dünyadaki değişik bölgeler bazında incelendi. Rapora göre, son yıllarda hızla büyüyen sağlık turizmi alanında Türkiye, 2012 yılında gerçekleşen hasta ziyareti verilerine göre dünyanın önde gelen ilk 10 ülkesi içerisinde yedinci sırada yer alıyor.

 

Rapora göre Türkiye'nin mevcut konumunu geliştirmesi için sağlık alanındaki şirketlerin, uzun vadeli kâr elde etmeye odaklanmaları ve bu yönde stratejiler belirlemeleri gerekiyor. Öte yandan, sağlık hizmet sunucularının elektronik verilerin giderek yayıldığı ve herkesin erişimine sunulduğu global bir ortamda hasta bilgilerinin güvenlik ve gizliliği konusunda dikkatli olmaları ve bu konuda ayrıntılı risk değerlendirmesi içeren farkındalık programları uygulamaları öneriliyor.

 

Türkiye'de, sağlık ve ilaç sektörünün başarıya ulaşması için gerekli olan kritik faktörler arasında yatırım teşvikleri, yenilikçilik, kalite ve sürdürülebilirlik yer alıyor. Türkiye'nin reçeteli ve reçetesiz toplam ilaç satışlarının, 2013 - 2017 yılları arasında yılda yüzde 8,8 civarında büyüme göstererek 19 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Steteskop Görseli