6.01.2011

HSBC: Türkiye'nin notu bu yıl 'yatırım yapılabilir'e çıkacak

Dünya - Uluslararası bankacılık grubu HSBC, gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki payının artacağını ve Türkiye'nin 2050 yılında 2 trilyon 149 milyar ABD doları seviyesindeki gayri safi yurt içi hasılasıyla (GSYİH) dünyanın 12. büyük ekonomisi olacağını öngördü. Türkiye ekonomisiyle ilgili kısa vadeli değerlendirmesinde ise HSBC, Türkiye'nin bu yıl yatırım yapılabilir ülke statüsüne yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

Kuruluş, Türkiye'de GSYİH'nin 2010-2020 yılları arasında % 5,3; 2020-2030 yılları arasında % 4,7; 2030-2040 yılları arasında % 4,0; 2040-2050 yılları arasında ise % 3,5 artacağını tahmin etti. Raporda, dünyanın pek çok ülkesi yaşlı nüfus sorunuyla boğuşurken Türkiye'de çalışabilir nüfusun gelecek yıllarda çok hızlı artacağı ifade edildi. Rapora göre Türkiye, 2010-2050 yılları arasında iş gücü konusunda sıkıntı yaşamayacak ülkeler arasında yer alıyor.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
türkiye; hsbc; yatırım yapılabilir; kredi derecelendirme; ekonomik büyüme; 2050 yılı