6.10.2011

Türkiye, satın alma ve birleşmelerde BRIC’i geçti

Bloomberg – Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden Türkiye, şirket satın alma ve birleşme anlaşmalarında 2008’den bu yana en iyi yılını yaşıyor. Türkiye, 2011 yılına ait verilere göre Brezilya, Hindistan, Rusya ve Çin’in oluşturduğu BRIC ülkelerini şirketler arası satın alma ve ortaklıkların toplam hacmi bakımından geçmiş durumda. İkinci çeyrekte ekonomik büyüme oranlarında Hindistan’ı geride bırakan, AB ortalamasının da dört katı hızla büyüyen Türkiye’de, başarılı şirketler özellikle ABD’li, Rus ve İngiliz alıcıların yakın takibinde bulunuyor.


Bloomberg tarafından derlenen verilere göre bu yıl içerisinde Türk şirketlerinin satın alınması veya ortaklıkla sonuçlanan anlaşmaların toplam hacminde yüzde 59’luk bir artış yaşandı. Değerleri yaklaşık 8.8 milyar dolara ulaşan bu anlaşmalar Lehman Brothers’ın iflasını açıkladığı ve küresel ekonomik krizin başlangıcı sayılan 2008 yılından bu yana en üst düzeye ulaşmış bulunuyor. BRIC ülkelerinden Brezilya, Hindistan ve Çin de gerçekleşen şirket satın alma ve birleşme işlemlerinin toplam hacminde düşüş yaşanırken sadece Rusya’da yüzde 50 oranında artış kaydedildi.


Türk şirketlerinin dahil olduğu satın alma ve birleşmelerin sayısı 2011 yılı sona ermeden 83’e ulaşırken, geçen yılın tamamında Türk şirketleri toplam hacmi yaklaşık 13.1 milyar dolar toplam 79 anlaşmaya konu oldu. Alıcıların yüzde 93’ünün yabancı yatırımcılardan oluştuğu satın alma ve birleşmeler ağırlıklı olarak enerji, altyapı, hizmet ve sağlık sektörleri ile özel sermaye yatırımlarının ilgi gösterdiği gıda ve perakende üzerinde yoğunlaşıyor.

/Style%20Library/Invest/images/news.png
Türkiye; şirket satın alma; şirket birleşmesi; birleşme ve satınalma hacmi; türkiye satın alma piyasası; bric ülkeleri; türkiye m&a