8.09.2008

İngiltere, Türkiye'yi enerjide fırsatlar ülkesi ilan etti

Referans - İngilizler, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) enerji arz güvenliğindeki önemine dikkat çekerek Türk enerji sektöründeki yatırım imkânlarını yakın takibe aldı. İngiliz Avam Kamarası'nın Türkiye'deki yatırım ortamı ve AB'ye katılımı konusunda hazırladığı raporda, İngiliz hükümetine AB'ye katılım müzakereleri çerçevesinde enerji başlığının bu yıl açılması ve geliştirilmesini önerdiği belirtildi. Raporda, Türkiye'nin nükleer santrala yönelik planları ve elektrik üretim yatırımlarının da önemine dikkat çekildi. İngiliz Avam Kamarası İş ve Girişim Komitesi tarafından Haziran sonunda hazırlanan "Kapıyı geniş bir şekilde açık bırakmak: Türkiye ve AB'ye katılım" başlıklı raporda, Türkiye'nin sadece gaz ve petrole ulaşım için transit rota olmasıyla değil, enerji sektöründeki yeni yatırım imkânlarıyla da öne çıktığı belirtildi. Raporda, Türkiye'nin 5000 megavatlık nükleer enerji programının İngiliz mühendislik danışmanlık hizmetleri açısından önemli olabileceği belirtildi. Elektrik üretim özelleştirmeleri ile Türkiye'nin düşük karbon emisyonu gelişimi için teknolojik açıdan desteklenmesi konularında da İngiliz yatırımcılar için fırsatlar olabileceği vurgulandı. Raporda, enerji sektörünün birçok fırsatlar önerdiği ve İngiltere'nin bu sektöre yönelik uzmanlığının da yüksek olduğu vurgulandı. Raporda, Türkiye'nin Rusya ve İran'a enerjide ciddi bir bağımlılığı olmasına rağmen, AB için enerji yolu ve merkezi olma konusunda stratejik pozisyonu bulunduğu belirtildi. Türkiye'nin dünya kanıtlanmış gaz kaynaklarına % 71, petrol kaynaklarına ise % 73 oranında yakın olduğu belirtilerek birçok enerji tedarikçisi ve müşterisi arasında doğal bir merkez konumunda bulunduğu vurgulandı. Türkiye'nin gelecekte AB enerji güvenliğinde potansiyel büyük bir rolü bulunduğuna dikkat çekilerek Türkiye'nin transit rejimi kabul etme konusunda hâlâ kararsız olduğunu çünkü enerji satıcısı olma opsiyonunu tercih ettiği de belirtildi. Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi çerçevesinde Türkiye sadece transit geçiş ülkesi olmak yerine doğalgaz ticaretinden de pay almak istemiş ve bu durum Türkiye ile AB arasında tartışma konusu olmuştu. Raporda, Avam Kamarası'nın İngiliz hükümetinin enerji başlığının açılması konusunda bastırması ve bir an önce geliştirilmesi gerektiğini önerdiği de belirtildi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png