9.11.2009

Türkiye ve İsviçre arasında doğal gaz iş birliği

AA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız; İsviçre Çevre, Ulaşım, Enerji ve İletişim Bakanı Moritz Leuenberger ile İran doğal gazının Türkiye üzerinden transit olarak İsviçre'ye taşınmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı. İmzaların atılmasının ardından İsviçreli Bakanla İstanbul’da ortak bir basın konferansı düzenleyen Taner Yıldız, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrik enerjisi alanında iş birliğini de kapsayan çok kapsamlı bir mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti. Nabucco boru hattı sayesinde, AB ülkelerinin enerji arz sorunlarının çözümüne katkı sağladıklarının altını çizen Yıldız, Türkiye’nin bu tür projelerle de AB üyesi olmayan ülkelerin gazla ilgili sorunlarının çözümünde rol alacağını belirtti.
/Style%20Library/Invest/images/news.png