11.02.2009

Yabancı yatırıma vergi kolaylığı

Akşam - Küresel krize karşı Gelir Vergisi Yasası’nda değişiklikler yapıldı. Kurumlar Vergisi Yasası'nı da değiştiren bu taslakta, yabancı fonların porföylerini Türkiye'ye getirmesini sağlayacak düzenlemelere gidildi. Buna göre, katılımcıları ya da kurucuları arasında tam mükellef (tam mükelleflik, Türkiye'de yerleşmiş mükellef anlamında kullanılıyor) olmayan yabancı fonlar, portföylerini Türkiye'ye getirirse, vergi avantajı elde edecek. Bu fonlar, Türkiye'de kurulu portföy yönetim şirketleri vasıtasıyla sadece Türkiye'de değerlendirdikleri fondan elde ettikleri kazançları vergilendirecek. Bir başka deyişle, aynı fonun yurt dışında elde ettiği kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirmesi olmayacak.
/Style%20Library/Invest/images/news.png