15.06.2009

Eti, bor madeni ihracatından 650 milyon ABD doları bekliyor

Today’s Zaman - Kamuya bağlı bor üreticisi Eti Maden, bor madeni rezervlerinde dünya lideri olan Türkiye’nin, 2009 yılının sonuna kadar bor ihracatından 650 milyon ABD doları gelir elde etmeyi beklediğini belirtti. Türkiye, her yıl küresel bor piyasasındaki payını artırmaya devam ederken, 2008 yılı için öngörülen 500 milyon ABD doları tutarındaki ihracat, artan siparişlerle birlikte yıl sonunda toplam 520 milyon ABD dolarına ulaştı. Eti, 2012 yılı itibarıyla bor ihracatını 1 milyar ABD dolarına yükseltmeyi hedeflediğini söyledi. Üç milyar mt’un üzerindeki rezerviyle dünyadaki toplam bor rezervinin % 72’sine sahip Türkiye, bor üretiminin büyük çoğunluğunu Kuzey Amerika, Uzak Doğu ve Avrupa’daki 63 ülkeye ihraç ediyor.
/Style%20Library/Invest/images/news.png