15.08.2011

Yabancı sermaye girişi 6,9 milyar ABD dolarını aştı

Dünya - Doğrudan yatırım için Türkiye'ye giriş yapan yabancı sermaye 2011 yılının ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre % 324 artışla 6,9 milyar ABD dolarına yükseldi. Borç krizinin yaşandığı Avrupa'dan Türkiye'ye doğrudan yatırım için giriş yapan sermaye altı ayda % 388,5 artışla 6 milyar 223 milyon ABD dolarına ulaşırken, Yakın ve Orta Doğu ülkelerinden doğrudan yatırım için gelen sermaye % 43,3 düşüşle 76 milyon ABD doları düzeyinde kaldı.

Kuzey Amerika’dan Türkiye’ye doğrudan yatırımla gelen sermaye % 140 artışla 439 milyon ABD dolarına, Orta Doğu ve Körfez harici Asya ülkelerinden gelen sermaye miktarı ise % 329 artışla 163 milyon ABD dolarına ulaştı.

Türkiye’ye doğrudan yatırım için getirdiği sermaye ana sektörler itibarıyla incelendiğinde en büyük payı 5 milyar 756 milyon ABD dolarıyla hizmetler sektörü yatırımları aldı. Yılın ilk altı ayında sanayi sektörü yatırımları için yurt dışından gelen sermaye % 48,5 artarak 1 milyar 145 milyon ABD doları düzeyinde gerçekleşti.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
Türkiye; yabancı sermaye; türkiye sermaye akışı; türkiye dyy 2011; türkiye yabancı yatırım 2011; doğrudan yabancı yatırım