18.02.2013

Otomotiv ve motor yatırımları öncelikli teşvik kapsamında

Dünya - Bakanlar kurulu yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yaparak, asgari 300 milyon liralık otomotiv yatırımları ile 75 milyon liralık motor yatırımlarını öncelikli teşvik kapsamına aldı.


Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, 2012/3305 sayılı kararın öncelikli yatırımları düzenleyen 17'nci maddesinin 1'inci fıkrasına eklenen "Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek 300 milyon lira tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon lira tutarındaki motor yatırımları ile 20 milyon lira tutarındaki motor aksamları, aktarma organları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.." bendi ile otomotiv yatırımlarına sağlanan teşvikler genişletildi.


17'nci madde kapsamına giren yatırımlar nerede yapılmış olursa olsun, teşvik sisteminde 5'inci bölgeye verilen teşviklerden yararlanıyor.

/Style%20Library/Invest/images/news.png
türkiye; otomotiv sektörü; otomotiv yatırımı; yatırım teşvikleri; yeni teşvik sistemi