18.11.2009

Macar iş adamlarına yatırım daveti

AA – Türkiye-Macaristan İş Konseyi’nin açılışında konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Macar iş adamlarını Türkiye’de yatırım yapmaya davet etti. Ergün, liberal iş ve yatırım ortamı ve rekabete dayalı pazarı ile Türkiye’nin fırsatlar ülkesi olduğunu kaydetti. Bakan, dünya pazarlarına ulaşmak için Macar iş adamlarını ve yatırımcılarını Türk meslektaşları ile ortaklığa çağırdı. Nihat Ergün, "Türkiye, uluslararası yatırımcılara Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Karadeniz, Orta Asya ve Körfez bölgesine uzanan geniş bir pazara erişim açısından cazip fırsatlar sunmaktadır. Bunun yanında Türkiye, uygulanan mali disiplin, ihtiyatlı para politikaları ve uygulamaya koyduğu yapısal reformlar sayesinde ekonomisini geçmişe oranla çok daha güçlü hale getirmeyi başararak, direncini dış kaynaklı şoklara karşı en üst seviyelere çıkarmıştır. Özellikle yatırımların önündeki engeller tek tek kaldırılarak, iş ortamını iyileştirmek, böylece daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekmek için akılcı reform çalışmaları gerçekleştirmiştir" şeklinde konuştu. Ergün, geçtiğimiz yıllarda Türkiye ve Macaristan arasındaki politik ve ekonomik ilişkilerin geliştiğini ifade ederek, 2008 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1,3 milyar avro olduğuna işaret etti. Küresel krizin olumsuz etkilerine de değinen Ergün, “İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2009 yılının ilk üç çeyreğinde 951 milyon avroya ulaşmış olması memnuniyet vericidir” diyerek, imzalanan “İyi Niyet Protokol”ünün Türkiye ve Macaristan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri daha da artıracağını belirtti.
/Style%20Library/Invest/images/news.png