22.12.2010

Yenilenebilir enerji projelerine EBRD kredisi desteği

Hurriyet Daily News - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), enerji tasarrufunu artırmak ve karbon emisyonunu azaltmak için Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu sağlayan projelerine yönelik yatırım finansmanı desteği başlattı. Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansmanı (MidSEFF), orta ölçekli yenilenebilir enerji projeleri olan özel sektör kuruluşlarına yatırım finansmanı sağlayarak ülkenin fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmasına yardım edecek.

Toplam 400 milyon avroluk EBRD kredisi, Türk bankaları aracılığıyla, yenilenebilir enerji, atıklardan enerji üretimi ve enerji verimliliği amaçlayan orta ölçekli projelere sahip özel sektör kuruluşlarına kullandırılacak.

EBRD Başkan Yardımcısı Varel Freeman, MidSEFF’in EBRD’nin Türkiye’ye verdiği destekte önemli bir bileşen olduğunu dile getirdi ve “Banka, Türk hükümetinin enerji yoğunluğunu azaltma ve enerji sektörünün sürdürülebilir gelişimini garanti altına almadaki kararlılığını paylaşıyor” şeklinde konuştu.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
türkiye; enerji sektörü; yenilenebilir enerji; finansman desteği; ebrd; avrupa kalkınma bankası; midseff