23.05.2012

Türkiye, küresel ekonominin “Yeni Kaplanı”

Hürriyet - MarketWatch sitesi “Yeni Kaplanlar” başlığıyla başlattığı ve küresel krizin ışığında gelişmekte olan ve yükselen ekonomileri konu aldığı yeni yazısı dizisinde, Türkiye ve Polonya’yı inceledi.

Dosyada küresel ekonominin lokomotiflerinin yüksek borç krizleri ve işsizlikle mücadele ederken, dinamik gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomi sahnesine çıktığına dikkat çekti.

Yazıda Polonya ve Türkiye, küresel ekonominin “yeni kaplanları” olarak gösterildi.

Avrupa Birliği’nin büyük ekonomilerinin borç krizi ve işsizlik ile mücadele ederken, bölgede en iyi fırsatları Türkiye ve Polonya’nın sunduğunu belirtildi.

Türkiye’nin genç nüfusuna vurgu yapılan yazıda, ülkenin bölgesinde bir ”süper güç” olma potansiyeline sahip olduğuna değinildi. Uzman görüşleriyle desteklenen makalede, Türkiye’nin coğrafi konumunun getirdiği bir ticaret merkezi ve enerji koridoru olma niteliklerinden övgüyle bahsedildi.

Siyasi istikrarı ve büyük iç pazarı sayesinde uluslararası şirketlerin Türkiye’ye olan ilgisinin her geçen gün arttığı ve ülkenin bir ihracat üssü haline geldiği görüşlerine yer verilen yazıda ayrıca ülkenin bölgesinde bir üretim merkezi haline geldiği ifade edildi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
türkiye; yükselen ekonomiler; türk ekonomisi; türkiye ekonomik kaplan; marketwatch; wsj