25.07.2008

Bankalar kriz dinlemiyor, büyümeyi sürdürüyor

Radikal - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının Mart sonu itibarıyla toplam aktif büyüklüğünün 612 milyar YTL (468 milyar dolar) düzeyinde olduğunu açıkladı. Özince, bankacılık sisteminde toplam aktiflerin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYİH) oranının 2002’ye göre 6 puan artarak % 68 düzeyine çıktığını, temel bilanço kalemlerinde önemli değişimler yaşandığını söyledi. Özince, temel göstergeler itibarıyla bankacılık sektörünün 2007 yılını olumlu tamamladığını ve 2008’in ilk döneminde de uluslararası çalkantılara rağmen sektörün doğru yolda olduğunu, bankacılık sisteminin büyümeye devam ettiğini, dış şoklara dayanma gücünün de arttığını belirtti. TBB’nin 51. Genel Kurulu’na sunulmak üzere hazırlanan ‘Bankalarımız 2007’ başlıklı raporun sonuçlarını açıklayan Ersin Özince, kredilerin GSYİH’a oranının 2002 yılında % 19 olduğunu, bu oranın 2008 Mart itibarıyla % 34’e çıktığını, menkul kıymetlerin oranının da % 5’lik düşüşle % 20’ye indiğini açıkladı. Özince, kamu kesiminin borçlanma ihtiyacının azalması sayesinde kredi stokunun büyüme kaydettiğini, bu şekilde bankaların özel sektöre fon sağlayarak ekonomik büyümeyi desteklediğini dile getirerek, kredi stokundaki artışın 2008 ile birlikte yeniden hızlandığını ve Nisan 2008 itibarıyla bu artışın % 37 olduğunu söyledi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png