27.03.2009

“Türkiye, uluslararası sermaye için sığınacak bir liman”

AA – Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası sermayenin Türkiye’yi sığınacak güvenli bir liman olarak gördüğünü söyledi. Show TV’de bir haber programına katılan Erdoğan, “2002 yılında 230 milyar ABD doları olan gayrisafi milli hasıla, 2008 yılında 750 milyar ABD dolarına yükseldi. Kişi başına düşen gelir 2002 yılında 3.311 ABD doları iken, 2008 yılında 10.000 ABD dolarına ulaştı. Son beş yılda enflasyon oranı % 30’dan % 7’ye düşmüştür. Aynı dönemde ihracat rakamı 36 milyar ABD dolarından 132 milyar ABD dolarına yükselmiş, IMF’ye olan borcumuz ise 23.5 milyar ABD dolarından 7.8 milyar ABD dolarına inmiştir” şeklinde konuştu.
/Style%20Library/Invest/images/news.png