27.03.2009

Fırsatlar ülkesi Türkiye

Yeni Şafak - Brüksel'de Turkcell’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Genişleyen Avrupa'nın Yarattığı Fırsatlar: Türkiye’ panelinde liderler, Türkiye'nin AB genişleme dalgası için bir fırsatlar ülkesi olduğunu vurguladı. Panele, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Olli Rehn, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Alpaslan Korkmaz ve Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv katıldı.
/Style%20Library/Invest/images/news.png