27.12.2010

Elektrik üretiminde özel sektör payı % 50’yi geçti

Dünya - Türkiye’de özel sektör elektrik dağıtımından sonra üretime de ağırlığını koyuyor. Üretimin % 54'ünü özel sektör gerçekleştiriyor. Geçen ay yapılan son üç bölgenin dağıtım ihalesiyle birlikte, Türkiye'de elektrik dağıtımında 21 bölgenin tamamında ağırlık özel sektöre geçmiş oldu. 15 yıl önce Türkiye'de elektrik üretiminin % 90'ı kamu şirketleri tarafından, % 9,3'ü özel şirketler tarafından yapılıyordu.

2002 yılında üretimin özel sektöre açılmasıyla birlikte piyasanın liberalleşmesini öngören düzenlemeler yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz yıl, özel sektör krize rağmen yaklaşık 3.000 MW’a yakın ilave elektrik üretim kapasitesini devreye aldı. 2009 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de elektrik üretiminin % 45,9'unu kamu, % 54,1'ini özel sektör şirketleri gerçekleştiriyor. ENKA, üç santralde 4.000 MW, Aksa, 1.500 MW üretim yapıyor. Sabancı’nın (Enerjisa) geçtiğimiz günlerde devreye aldığı Bandırma santralinin üretimi ise 1.500 MW olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2010 yılında özel sektör tarafından toplam 3.490 MW kurulu gücünde yaklaşık 100 yeni santral ve ünite ilavesine izin verdi.

Bunların 2.284 MW'ı termik (linyit, doğal gaz, ithal kömür, nafta ve sıvı doğal gaz yakıtlı santraller), 736 MW'ı hidrolik, 436 MW'ı rüzgâr, 17 MW'ı jeotermal, 17 MW'ı çöp gazı ve biyogaz. Önümüzdeki beş yıl için EÜAŞ projeksiyonlarına göre, özel sektörün payı % 60'ı bulurken, kamunun payı % 40 düzeyine gerileyecek. Özel sektörün üretim payının ağırlığını, gündeme alınan santral özelleştirmeleri daha da artıracak.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
türkiye; elektrik üretimi; elektrik dağıtım; özelleştirme; enerji sektörü; özel sektör; enka; enerjisa; aksa