28.03.2008

Yeni hesapla kişi başına milli gelir 2007’de 9 bin $’a çıktı

Vatan - Pazartesi günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması beklenen 2007 yılına ilişkin büyüme rakamları, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren tarafından kamuoyuna duyuruldu. Ekren, yeni hesaplama yöntemiyle 2007 yıl sonu gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) rakamının yaklaşık 650 milyar dolar, kişi başına düşen gelirin de ortalama 9 bin dolar olarak tahmin edildiğini söyledi. DPT’nin eski hesaplarla 2007 için öngördüğü kişi başına milli gelir 6 bin 600 dolardı. 2013 yılı hedeflerinin tümünün bileşkesi ve nihai sonucu olan kişi başına düşen gelir hedefinin 10 bin dolar olduğunu hatırlatan Ekren, “2007 yılı verileri önümüzdeki hafta yayımlandığında, muhtemelen bu veriyi de (2013’te 10 bin dolarlık kişi başına gelir) artırma yönünde yeniden gözden geçirmek gerekebilir” dedi. Ekren, Türk ekonomisinin 2002-2007 döneminde normalleşme sürecine girdiğini de kaydetti. Ekren, 520 milyar doları geçen bir ekonominin artık eski kırılganlıkları, hassasiyetlerini kaybederken, yeni eşiklere de gelmiş bulunduğunu söyledi. Ekonominin ilk defa 2006’da 500 milyar dolarlık eşiği geçtiğini kaydeden Ekren, bunun önemli aşama olduğunu vurguladı. Ekren, “Yapısal reformlar, mal ve hizmet sektörlerinde rekabet gücünü artırıcı mikro reformlar, enflasyonu düşürmede katkı sağlayacak” diye konuştu. 2007-2013 dönemini kapsayan Kalkınma Planı’nda vurgulandığı üzere Türkiye’nin vizyonunun 5 önemli bileşeni olduğunu kaydeden Ekren, şöyle devam etti: “Bunlar istikrar içinde büyümek, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabete sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu.”
/Style%20Library/Invest/images/news.png