17.06.2020

Yatırım Ofisi Başkanı GYİAD Web Seminerine Katıldı

​​Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, 16 Haziran'da Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) tarafından düzenlenen "Uluslararası Doğrudan Yatırım Perspektifiyle Türkiye" başlıklı web seminerine konuşmacı olarak katıldı.  

Dağlıoğlu ilk olarak katılımcılara Yatırım Ofisi'nin kuruluşu, yapısı ve misyonu hakkında bilgi verdi. "Yatırım Ofisi olarak, öncelikle teknoloji transferi sağlayacak, mevcut açığı ve ithalata bağımlılığı azaltacak teknolojik açıdan zengin, katma değeri yüksek ve istihdam yaratan yatırımları destekliyoruz. Yatırımla ilgili süreçleri takip ediyor ve kolaylaştırıyoruz." dedi. 

Dinleyicilere Yatırım Ofisi'nin sektör temelli stratejileri nasıl oluşturduğu konusunda da bilgi veren  Dağlıoğlu, "Uluslararası doğrudan yatırım (UDY) alanındaki stratejimizin hem kalkınma planımıza hem de sanayi stratejimize uygun olması önemli. UDY’yi daha etkin bir şekilde desteklemek için bu alanda daha verimli bir kurumlar arası koordinasyon sağlamak amacıyla faaliyetler gerçekleştireceğiz," dedi. 
Yatırım Ofisi'nin GYİAD Web Seminerinden Görsel