22.06.2021

Türkiye 2021-2023 Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisini Açıkladı

​​“Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2021-2023)" 22 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Hedef odaklı UDY Stratejisi, Türkiye için, kaliteli istihdam yaratan, katma değerli ve teknoloji yoğun yatırımları çekmek için net bir yol haritası sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yatırım Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının iş birliğiyle hazırlanan Türkiye'nin UDY Stratejisinin, ülke ekonomisinde ihtiyaç duyulan alanlara katma değerli yatırımları çekmeye yönelik bir yol haritası olacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Stratejinin amacı, 11. Kalkınma Planı uyarınca, Türkiye'nin küresel UDY girişlerindeki payını 2023 yılında yüzde 1,5'e çıkarmaktır," açıklamasında bulundu.

Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımları hem nitelik hem de nicelik açısından artırmayı hedefleyen strateji, 3 temel ilkeye dayalı olarak geliştirildi. Bu ilkeler; yatırımcı odaklı olmak, kaliteli UDY konusunda uzmanlaşmak ve iş birliği ve koordinasyonla şekillenen ortak aklın sonucu olmak olarak belirlendi.

Türkiye'nin UDY Stratejisi (2021-2023), niteliği, hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için geliştirilen stratejiler açısından Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı (2019-2023), Yeni Ekonomik Programı (2020-2022), 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ile uyumlu ve bu temel politika belgelerini tamamlayıcı nitelikte.​
" src=