12.01.2021

Türkiye 2021 Yılında 96 GW Kurulu Elektrik Kapasitesi Hedefliyor

​Uluslararası danışmanlık şirketi Ernst & Young (EY), 2020 yılında Türkiye enerji sektöründe yaşanan gelişmeleri ve sektörün gelecek dönem için barındırdığı fırsat ve riskleri değerlendirdi.

EY, 2020 yılında Türkiye'nin enerji sektörüne yaklaşık 2 milyar ABD doları tutarında yatırım yapıldığını ve bunların neredeyse tamamının yenilenebilir enerjiye aktarıldığını belirtti. Bu yatırımlarda hidroelektriğin payı yüzde 48,5, rüzgarın payı yüzde 25,3, güneş enerjisinin payı yüzde 15,7, biyokütle enerjisinin payı yüzde 7,6 ve jeotermal güç tesislerinin payı ise yüzde 2,2 oldu.

2020 yılının ilk on ayında Türkiye'nin toplam kurulu elektrik kapasitesi pandemiye rağmen yüzde 3 artarak 94.000 MW'a ulaştı. EY, 2021 yılının sonunda kapasitenin artarak 96.000 MW'a yaklaşacağını söyledi.

Güneş Panelleri Görseli