5.04.2010

Yatırımcılara yönelik yeni kolaylıklar geliyor

 

Türkiye - İşsizliğin azaltılması amacıyla 55 ana başlık altında toplanan kolaylıklar bu yıl içinde devreye giriyor; iş dünyasının sıklıkla şikâyet ettiği bürokrasi tarih olacak. Ekonomide çarkların daha hızlı dönmesi, yatırım ortamının iyileşmesi için çalışmalar hızlandırılacak. Bu çalışmalar sonunda, yatırımcıların aylarca izin ve imza beklemesi dönemi de kapanmış olacak.

 

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Teknik Komiteler Eylem Planı'na göre, 2010 yılı içinde yatırımcılara sağlanacak kolaylıklar 55 ana başlıkta toplandı. 12 teknik komite tarafından şekillendirilen kolaylıklar daha çok mevzuat değişiklikleri üzerinde yoğunlaşırken, yapılacak faaliyetin amacı açık şekilde ortaya konuldu. Ayrıca, her başlıkla ilgili bir kamu kurumu koordinasyonla sorumlu tutulurken, eylemin hangi tarih itibarıyla hayata geçirileceği de taahhüt edildi.

 

Gelir Vergisi sisteminin yeniden düzenlemesinden, gümrük işlemlerinin tümüyle elektronik ortama taşınmasına, yatırım envanteri oluşturulmasından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinin artırılmasına kadar birçok eylemin yer aldığı planda eylemlerin en geç Aralık 2010 itibarıyla bitirilmesi taahhüt ediliyor.

 

/Style%20Library/Invest/images/news.png
türkiye; yatırım; yatırım kolaylıkları; yatırım ortamı; yoikk; eylem planı; kosgeb