21.06.2017

Dünya Yatırım Raporu: Yatırımların teşvikinde Türkiye en aktif ülke

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan Dünya Yatırım Raporu 2017'ye göre Türkiye, son 15 yılda doğrudan yabancı yatırımları (UDY) belirgin biçimde artırmış ve sadece 2016 yılında 12,3 milyar ABD doları UDY çekmiştir. Üretim sektörü toplam doğrudan  yabancı yatırım girişinin yaklaşık yarısını oluşturarak Türkiye’nin çeşitlendirilmiş endüstriyel yapısını gözler önüne sermiştir. Raporda ayrıca, uygulanan reformlar ve özellikle Ar-Ge alanındaki teşvikler ve yabancılara belirli koşullar altında vatandaşlık hakkı veren kanunlar olmak üzere, Türkiye'de son yıllarda yatırım çekmek için hayata geçirilen teşviklere vurgu yapılmıştır.


Rapora göre Türkiye, karşılıklı teşvik ve yatırımların korunması alanında yedi uluslararası yatırım anlaşmasına imza atarak, 2016 yılında doğrudan yabancı yatırım girişi için rekabet eden en faal ülke olarak konumunu sağlamlaştırdı. Türkiye'yi her biri dört uluslararası yatırım anlaşması imzalayan Kanada, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Raporda, 30 tanesi ikili yatırım anlaşması ve yedi tanesi de yatırım koşullu anlaşma olmak üzere, 2016 yılında toplam 37 yeni uluslararası yatırım anlaşması imzalandığı belirtilmektedir.

Temsili El Sıkışan Kişiler Görseli