11.01.2013

ABD'li şirketlerin yöneticileri Türkiye’yi uzun vadeli düşünüyor

Dünya - Amerikan Şirketler Derneği (ABFT) /Amerikan Ticaret Odası Türkiye (AmCham Türkiye) tarafından 2007 yılından beri yapılan ve ABD menşeli şirketlerinde çalışan üst düzey yöneticilerin katıldığı, "Türkiye'de İş ve Yatırım İklimi" araştırması 2012 yılı sonuçları, Türkiye'nin uzun vadeli yatırım yapılabilir ülkeler arasında gösterildiğini ortaya koydu.


Türkiye'deki medikal, enerji, gıda ve finans gibi yabancı yatırımı kapsamlı bir şekilde temsil eden sektörlerdeki 89 üst düzey yöneticinin Türkiye'de genel yatırım iklimi, makroekonomik durum, hükümet yetkilileriyle iletişim olanakları, altyapı, vergilendirme, yasal sistem, işgücü, eğitim gibi konulardaki değerlendirmeleriyle şekillenen araştırma sonuçları, bugünün yanı sıra geleceğe dair beklentileri de yansıtıyor.


Araştırmadaki "Genel İş Ortamı" başlığı altında yer alan sorulara verilen cevaplara göre, araştırmaya katılanların dörtte üçü, Türkiye'nin önemli bir pazar olduğunu düşünüyor. 2010 yılından itibaren makroekonomik şartlar konusundaki olumlu algılamaların arttığını ortaya koyan araştırma, hükümetin uyguladığı kur ve faiz politikasına destek verildiğini de gösteriyor.

Yatırım eğilimleri söz konusu olduğunda ise görüşülen kişilerin yüzde 82'sinin, firmasının Türkiye'ye yatırım yapmasını iyi bir karar olarak değerlendirdiği, katılımcıların yüzde 86'sının, Türkiye'de yatırım yapmayı tavsiye ettiği ve yine yüzde 76 oranındaki katılımcının da firmasının Türkiye'ye yatırım yapma konusunda hevesli olduğu görülüyor.


Araştırmayı genel olarak değerlendiren ABFT Başkanı Rahşan Cebe, araştırmanın yapıldığı son 5 yılda iyimserlik düzeyinin gelişme gösterdiğini belirterek, buna göre Türkiye'ye yapılan uluslararası doğrudan yatırımlarda artış beklediklerini ifade etti.

/Style%20Library/Invest/images/news.png
türkiye; türkiye amerikan şirketleri; türkiye amerikan yatırımları; türkiye yatırım ortamı;  amerikan şirketler derneği; abft; amcham türkiye