14.06.2012

'Türkiye, enerji güvenliğinde önemli rol oynuyor'

Akşam - ABD Enerji Bakan Yardımcısı Daniel Poneman, ''ABD ile Türkiye arasında, en yakın tarihli ve en umut verici iş birliğinin enerji verimliliği konusunda'' olduğunu söyledi.

Poneman, Washington D.C'.de Amerikan-Türk Konseyi'nin (ATC) 31. yıllık konferansında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Barack Obama'nın göreve geldikten hemen sonraki Türkiye ziyaretinde, Türk-Amerikan ilişkilerine dair ortaya koyduğu vizyonun hayata geçirilmesinde önemli mesafeler kat edildiğini söyledi.

Türkiye ve ABD'nin, güvenliğin ötesinde, ekonomi de dâhil olmak üzere birçok alanda zengin ve gittikçe gelişen ilişkilerinin olduğunu ifade eden Poneman, ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi adına önemli atılımlar kaydettiklerini, iki ülke arasındaki ikili ticaretin geçen yıl rekor seviyelere ulaştığını ve bu seviyeyi daha da artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Poneman, güvenlik ve ekonomi alanları Türkiye ve ABD arasındaki ortaklığın sütunlarıyken, enerji alanının da iki ülkenin hem güvenliğini hem de refahını etkileyen kavşak noktasında yer aldığını belirtti.

Enerji güvenliğinin önemine de dikkati çeken Poneman, ''Türkiye'nin enerji güvenliğinin sağlanmasının başarılmasında oynadığı çok önemli role'' işaret etti. Poneman, Avrupa'ya giden enerji akışının hayati kavşak noktasındaki bir ülke olarak Türkiye için, bu rolün aslında kaçınılmaz olduğunu belirterek, Türkiye'nin, bir yandan kendi ekonomisini güçlendirip kendi halkının ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda petrol ve gaz kaynaklarının bölgedeki tüketicilere ulaştırılmasında stratejik transit ülke olarak gelişimine tanıklık ettiklerini kaydetti.

Poneman, Türkiye'nin 2023 yılına kadar enerji tedariklerinin % 30'unun yenilenebilir enerjiden sağlamaya dair taahhüdünün ''gerçekten övülmeye layık'' olduğunu ifade ederek, ABD olarak Türkiye ile bu alanda yatırım ve iş birliğinin desteklenmesinde birlikte çalışmaktan heyecan duyduklarını dile getirdi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
türkiye; abd; türk-abd ilişkileri; türkiye abd ticaret hacmi; türkiye enerji güvenliği; türkiye enerji koridoru