14.10.2011

Bilişim Vadisi’ne girene vergi yok

Hürriyet - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Bilişim Vadisi’nde yer alacak firmalara verilecek teşvikleri açıkladı. Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi’ni başlangıçta esas alan bir Bilişim Ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini, üniversitelerin ve sektörlerin yoğunluğu ile araştırma kapasitelerinin yoğunluğunu dikkate alarak, bu ekosistemi önümüzdeki süreçte kurmak ve bu ekosistem içinde birçok teknoloji firmasının araştırma ve geliştirme yapmalarını ve teknoloji üretmelerini temin etmek istediklerini anlatan Ergün, Bilişim Vadisi olarak da ifade edilebilecek bu projenin hayata geçirildiğini belirtti. Firmaların çok önemli avantajlar elde edeceklerini ifade eden Ergün, “Bilişim Vadisi, bir teknoloji geliştirme bölgesidir, ihtisas teknoparkıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde çalışan firmaların, yazılım firmalarının yer alacağı, ekosistem içinde çalışacağı bir merkezdir” dedi.

Bütün altyapıların yönetici şirket tarafından yapılacağını belirten Ergün, Bilişim Vadisi’nde yer alacak firmalara verilecek teşviklerle ilgili şu bilgileri verdi: “Bütün firmalara buradan yer tahsisi yapılacak. Gerekirse buralardaki yer tahsisi çok ucuz kiralarla, hatta belki de düşüncemiz bedelsiz bir tahsis gerçekleştirme şeklinde olacak. Buradaki firmalar, 2023 yılına kadar yaptıkları Ar-Ge ve teknoloji geliştirme çalışmaları nedeniyle gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Bu bölgede çalışan bütün personel için, Ar-Ge personeli ve bu Ar-Ge personelin % 10’u kadar destek personeli için % 100 gelir vergisi indirimi uygulanacak. Hem destek personeline hem de Ar-Ge personeline. Burada çalışan personelin sigorta primlerinin % 50’si devlet tarafından karşılanacaktır. Firmaların tamamı damga vergisinden muaf olacak. % 100 damga vergisi indirimi uygulanacak. Firmaların tamamı 12 yıl boyunca % 100 Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyetine tabi. Vadideki firmaların kullanmış oldukları su, kanalizasyon sistemlerinden atık su vergisi alınmayacak. % 100 atık su indirimi uygulanacak.”
/Style%20Library/Invest/images/news.png
Türkiye; ar-ge teşvikleri; ar-ge yasası; silikon vadisi; bilişim vadisi; nihat ergün; teknopark; teknoloji ihtisas; yazılım ar-ge; ileri teknoloji ar-ge