20.06.2014

Enerji verimliliğinde yeni dönem

Akşam - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, demir-çelik, çimento, petrokimya ve seramik sektörlerinde her yıl 15 milyar liralık tasarruf sağlayacak programı uygulamaya koyduklarını belirtti.


Yıldız, enerji verimliliğinde yeni teşvik ve uygulamalar konusunda bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.


Türkiye'nin enerji ihtiyacını yerli ve ithal enerji kaynaklarından sağladığını ifade eden Yıldız, en önemli yerli kaynaklardan birinin enerji verimliliği ve tasarrufuyla ilgili konular olduğunu söyledi.


Demir-çelik, çimento, petrokimya ve seramik sektörlerinde her yıl 15 milyar liralık tasarruf sağlayacak programı uygulamaya koyduklarını belirten Yıldız, konutlarda, kamuda, sokak aydınlatmalarında tasarruf yöntemlerini uygulamanın mümkün olduğunu dile getirdi. Bakan Yıldız, 10 yılda yalnızca sanayi sektöründe ülke ekonomisine 65 milyar lira katkı sağlanmasını öngördüklerini bildirdi.

Bakanlar Kurulu'nun 9 Mayısta aldığı kararla bazı enerji yatırımlarının teşvik edilmesinin kararlaştırıldığını anımsatan Yıldız, bu kapsamda yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımların; atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımların (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç); 50 milyon lira tutarındaki, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımlarının yapılacağı bölgeye bakılmaksızın 5. bölgede yapılacak yatırımlara sağlanan teşviklerden yararlandırılacağını ifade etti.

Enerji Santrali