26.03.2008

Danıştay'dan Petkim özelleştirmesine izin

Türkiye Gazetesi- Petkim'in Socar&Turcas-Injaz ortak girişim grubuna satılmasına ilişkin kararın durdurulması talebi reddedildi. Danıştay 13. Dairesi, Petkim'in Socar&Turcas-Injaz ortak girişim grubuna satılmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK), 22 Kasım 2007 tarihli kararının yürütmesinin durdurulması istemini oy birliğiyle reddetti. Petrol-İş Sendikası, Petkim Petrokimya Holding A.Ş'nin % 51 oranındaki kamu hissesinin blok satış yoluyla özelleştirilmesi amacıyla 5 Temmuz 2007'de yapılan ihale sonucu, İhale Şartları Belgesi çerçevesinde ve Rekabet Kurumu'ndan alınan 8 Kasım 2007 tarihli yazı doğrultusunda, Socar&Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubu'na satılmasına ilişkin ÖYK'nın 22 Kasım 2007 tarihli kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Daire'nin kararında, Petkim'in yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin satılmasına karar verilen Socar&Turcas-Injaz girişim grubunun yapısı incelendiğinde, bu ortak girişim grubunun Socar&Turcas Enerji A.Ş ve IPCL Holding S.P.C unvanlı iki şirket tarafından oluştuğu, bu iki şirketin kamu ihalelerine katılmalarına engel bir durum olmadığı ve aksine bir iddia bulunmadığı belirtildi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png